กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำหนดการ ผอ.กองคลัง ::

ชพค. - ชพส. ::

ชพค.

ยอดเงิน ชพค. - ชพส.

ประจำเดือน ตุลาคม

603.00 บาท

ชพส.

295.00 บาท

ดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูลปี 2560

เดือน ชพค. ชพส.
มกราคม 552.00 263.00
กุมภาพันธ์ 667.00 324.00
มีนาคม 498.00 242.00
เมษายน 490.00 245.00
พฤษภาคม 531.00 275.00
มิถุนายน 557.00 287.00
กรกฎาคม 566.00 274.00
สิงหาคม 582.00 285.00
กันยายน 525.00 271.00
ตุลาคม 603.00 295.00
พฤศจิกายน 0.00 0.00
ธันวาคม 0.00 0.00
รวม

5,571.00

2,761.00

E-Service ::


ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ::


ระบบสารสนเทศด้านการเงิน งบประมาณ ::


ระบบสารสนเทศด้านบริหารทั่วไป ::ระบบบริหารจัดการงานพัสดุ


วิดีโอแนะนำสาระจากกรมบัญชีกลาง ::

อ่านต่อ »

แนวปฏิบัติในการชำระเงินค่าทำเนียม::

ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา ::

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แจ้งมติต่างๆ ::

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง 7 ฉบับ ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ::

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ::

ประกาศขายทอดตลาด ::เอกสารเผยแพร่ ::ประมวลภาพ ::อ่านต่อ »

ประเมินความพึงพอใจการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::

สถานะผู้เยี่ยมชม:
บุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ บุคคลภายนอก

ความพึงพอใจ:
ดีมาก ดี
ปานกลาง พอใช้
ควรปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น:

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

หน่วยงานภายในกองคลัง ::

สถิติผู้เข้าชม ::

วันนี้
37 คน
เมื่อวาน
47 คน
เดือน ก.ย.
1,046 คน
ทั้งปี 2560
10,130 คน
ทั้งปี 2559
5,313 คน

- เริ่มนับ กรกฎาคม 2559 -