กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำหนดการ ผอ.กองคลัง ::

ชพค. - ชพส. ::

E-Service ::


วิดีโอแนะนำสาระจากกรมบัญชีกลาง ::

อ่านต่อ »

แนวปฏบัติในการชำระเงินค่าทำเนียม::

ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา ::

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แจ้งมติต่างๆ ::

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ::

ประกาศขายทอดตลาด ::เอกสารเผยแพร่ ::ประมวลภาพ ::

ประเมินความพึงพอใจการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::

สถานะผู้เยี่ยมชม:
บุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ บุคคลภายนอก

ความพึงพอใจ:
ดีมาก ดี
ปานกลาง พอใช้
ควรปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น:

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

หน่วยงานภายในกองคลัง ::

สถิติผู้เข้าชม ::

วันนี้
6 คน
เมื่อวาน
17 คน
เดือน เม.ย.
1,048 คน
ทั้งปี 2560
4,715 คน
ทั้งปี 2559
5,313 คน

- เริ่มนับ กรกฎาคม 2559 -