กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-5388-5555 ต่อ 5356

ติดต่อสอบถาม-สายตรงผู้อำนวยการ

**หัวข้อ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
**ชื่อ - นามสกุล :
**ข้อความ :